Birleşmiş Milletler İstanbul’da toplandı 7.11.2013

Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Birleşmiş Milletler Bölgesel İstişare Toplantısı’na katıldı. İstanbul’da düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Topbaş, yerel yönetimler olarak Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri’nde aktif rol almak ve çözüm ortağı olmak istediklerini söyledi.

T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ortaklığında düzenlenen “2015 Sonrası Kalkınma Gündemine Yönelik Avrupa ve Orta Asya Perspektifi” başlıklı Bölgesel İstişare Toplantısı, İstanbul’da yapıldı. Gayrettepe Dedeman Otel’de düzenlenen toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Gelecek nesillerin rüyasını konuşmalıyız…

Başkan Kadir Topbaş, açılışta yaptığı konuşmada, toplantının İstanbul’da yapılıyor olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, “Hz. Mevlana, ‘Bir neslin geleceğini bir önceki nesil hazırlar.’ diyor. Bu toplantılarda gelecek nesillerin rüyası konuşulmalıdır. Günümüzde global bir köye dönüşen dünyamızda yaşayan bütün insanların kaderleri birbirine bağlı. Bu nedenle bir ülkenin, bir bölgenin kalkınması, dünyaya barışı getiremiyor. Tüm insanlığın mutluluğu gerekli. O halde tüm çaba ve çalışmalar bu doğrultuda olmalı.” diye konuştu.

Çözüm arayışlarına destek olunmalı…

Dünya genelinde ciddi anlamda bir kentleşme ve kent yoğunluğunun ortaya çıktığına dikkat çeken Başkan Kadir Topbaş, şöyle konuştu: “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı durağan hale geldi. Dar gelirli ve gelişmemiş ülkelerde ise nüfusun hızla geliştiğini görüyoruz. Kalkınma konusunda ise, bütün bölge ve ülkelerde öncelik ve özellikler farklı. Dolayısıyla bir bölgede uygulanıp, başarılı olmuş bir uygulama diğer bölgeler için geçerli olmayabiliyor. Kalkınma planlarında ana başlıklar ortaya koyulduktan sonra her bölge ve ülke için de çözüm arayışlarına destek olunması gerekiyor.”

Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri’nde aktif rol almak istiyoruz…

“Özellikle biz yerel yönetimler olarak, Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri’nde aktif rol almak istediğimizi ve çözüm ortağı olmak istediğimizi her daim dile getirmekteyiz.” diyen Başkan Kadir Topbaş sözlerini şöyle tamamladı: “Baktığımızda doğal kaynakların hızla tükendiği, küresel bir çevresel krize doğru gittiğimizi ve her alanda bir takım farklılıkların ortaya çıktığını görüyoruz. Gezegenimizin geleceğinde 0-5 yaş grubuyla ilgili yapacağımız her türlü yatırım ve gelişme, gezegenin geleceği anlamı taşımaktadır.”

Türkiye, kalkınma işbirliğine destek veriyor…

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da, toplantının, 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’nin belirlenmesi sürecine Avrupa ve Orta Asya’nın bakış açısını yansıtması bakımından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “Bu bölgede gerek ülkeler arasında gerekse ülkeler içerisinde gelişmişlik düzeyi farklılıkları da bulunmaktadır. Farklılıklarımızın, bu istişare toplantısının 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’nin belirlenmesinde sağlayacağı katkıyı zenginleştireceğini umuyorum” dedi. Türkiye’nin bölgesinde ve küresel düzeyde, toplumsal refahın artırılması ve hayat kalitesinin iyileştirilmesi anlayışıyla insani yardım ulaştırılmasına ve kalkınma işbirliğine büyük önem verdiğini ifade eden Bakan Yılmaz, küresel kriz ve olumsuz ekonomik koşulların yarattığı zorluklara rağmen resmi kalkınma yardımı miktarını artırdıklarına dikkat çekti.

Temel unsur, hukukun üstünlüğü…

Kırılgan ve çatışmalardan etkilenen ülkelerin Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmada önemli sıkıntılar yaşadığının altını çizen Bakan Yılmaz, bu bağlamda, etkin hukuki yaptırım sisteminin barışçıl bir ortamın tesisi açısından kritik önemi olduğunu söyledi. Düzgün işleyen demokratik rejimin kabulü ve ülkelerin seçilmişler eliyle yönetilmesinin de kalkınmanın kapsayıcı ve sürdürülebilir kılınması açısından önem taşıdığını anlatan Bakan Yılmaz, hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerinin yeni dönemde sürdürülebilir kalkınmanın sosyal, ekonomik ve çevresel eksenlerine eklenmesi ve dördüncü bir eksen olarak değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.