Başkan Topbaş, yerel yönetimlerin sesi oldu 25.9.2013

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Birleşmiş Milletler Üst Düzey Siyasi Forumu’nun New York’taki 1’inci Toplantısına katıldı. BM Genel Kurulu’na yerel yönetimler ana gruplarının sürdürülebilir kentler konusundaki raporunu sunan Başkan Topbaş, “Tek ve küresel yeni kalkınma gündemi, bütün kıtaları ve ülkeleri etkiliyor.” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un davetlisi olarak New York’ta düzenlenen BM Genel Kurul Toplantısı’na katılan Başkan Kadir Topbaş, BM Üst Düzey Siyasi Forumu 1’inci Toplantısında, dünya çapındaki yerel yönetimlerin ortak sesi olarak devlet başkanları, başbakanlar ve bakanlara hitap etti. Başkan Kadir Topbaş, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de bulunduğu BM Genel Kurulu’nun 68’inci oturumunda, yerel yönetimler ana gruplarının sürdürülebilir kentler konusundaki raporunu sundu. Sürdürülebilir Kentler Özel Oturumu’nun sonuçlarını sunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Topbaş, “Tek ve küresel yeni kalkınma gündemi, bütün kıtaları ve ülkeleri etkiliyor.” dedi.

Kalkınma, iyi bir şehirleşmeye bağlı…

Başkan Kadir Topbaş, kalkınmadaki en önemli unsurun, kentselle kırsal arasında köprü görevi yüklenen ve iyi idare edilen bir şehirleşme olacağını vurgulayarak, “Rio Sonuç Belgesi’nde, her düzeyden hükümet ve yasama organlarının, sürdürülebilir kalkınma konusuna verdiği destek ile yerel ve ulus altı düzeylerde kaydedilen ilerlemelerin teyit edildiğini hatırlatmak isteriz. Bunun yanında, temel hizmetlerin tedariki ile ekonomik kalkınma ve özellikle gençlere iş yaratmak konusunda, ulus altı kuruluşların yüklendiği üstün rolün altını çizer, bunların yoksulluğun ve hastalıkların azaltılmasının yanında, insanların direnç ve sürdürülebilir niteliklerini artırmada etkili olduğunu vurgulamak isteriz.” diye konuştu.

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’nde, siyasal yönetimin, karar süreçlerinin ve vergiler dahil yeterli kaynakların, verimli biçimde yerelleştirilmesini uygulamaya koymasının gerekliliğine de işaret eden Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Saydığım prensipler Habitat tarafından da kabul edildi. Uluslararası yerelleştirme kılavuzu ve herkes için temel hizmetlere erişim önerilerinde belirtilmiştir. Bizler, kuvvetli ve hesap verebilir kuruluşların, bu gündemin temelini oluşturduğuna ve vatandaşların kararlarda büyük rol oynadığı katılımcı bir yönetimin, sürdürülebilir yapıların ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz.”

Şehirleşme tek başına amaç olmalı...

Başkan Topbaş, şehirleşmenin bölgesel anlamda tek başına bir amaç olarak ele alınmasını ve ilgili amaçların yanında kentsel hedeflerin de desteklenmesi gerekliliğine inandıklarının altını çizerek, şunları söyledi: “Diğer hedeflerin de etkinliğini artırmak için yerelleştirme şart. Bunun için de ulus altı birimlerdeki gerçekleri gösteren ve ilerlemeleri değerlendirmemizi kolaylaştıran, kategorilere ayrılmış verilere ihtiyacımız var.

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi, sadece hangi konuya eğilmek gerektiğini değil, uygulamanın kim tarafından ve nasıl yapılacağını da göstermesi gerekiyor. Böylece, 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi, daha demokratik ve çok düzeyli bir uluslararası yönetişim yapısı ile şehir/bölge idaresi getirmeli, finansal çerçeveler ile desteklenen yeni kentsel ortaklıklar oluşturmalıdır.”

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’nin başarı şartı...

Uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’ne sahip çıkılırsa ve sorumluluk ilgili kişiler tarafından üzerlerine alınırsa başarı sağlanacağını belirten Başkan Kadir Topbaş, konuşmasına şöyle tamamladı: “Bu nedenle yüksek düzeyli siyasi forumun, ana gruplara açık olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. BM üyesi ülkelerden, yüksek düzeyli siyasi forumun kullandığı yöntemlerde, yerel yönetimleri yönetici paydaşlar olarak daha çok devreye sokmalarını bekliyoruz. Yerel yönetimler ana grubu olarak, sizinle birlikte kalkınma gündeminin başarısı için çalışacağımıza söz veriyoruz.”

Toplantılarda, liderler arası diyalog, istihdam yaratımı ve sürdürülebilir yaşam biçimlerinin geliştirilmesi için küresel ortaklıklar yapılması kararlaştırıldı.