Başkan Topbaş; “UCLG ile ülkemiz dünyada daha çok söz sahibi olacak” 8.11.2007

UCLG’nin Eş Başkanı seçilmesini basın toplantısıyla değerlendiren Başkan Topbaş, “Uluslararası platformda bugüne kadar bizim adımıza birileri karar verdi. Bundan sonra artık İstanbul ve Türkiye olarak uluslararası arenada varız” dedi.

Saraçhane Belediye Sarayı’nda UCLG Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Eş Başkanı seçilmesiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, oybirliğiyle UCLG (Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı) Eş Başkanı seçilmekten dolayı büyük bir onur duyduğunu söyledi. Dünyada yerel yönetimlerin gücünün gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Başkan Kadir Topbaş, UCLG’nin Birleşmiş Milletler’in yerel yönetimlerdeki benzer kuruluşu oluğuna ve birliğin dünyanın en büyük yerel yönetimler teşkilatı olduğuna dikkat çekti. 

 

UCLG’de daha önce Genel Başkan Yardımcısı ve Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Başkanı olarak görev aldığını hatırlatan Başkan Topbaş, “Bizler maalesef bugüne kadar bu tür platformlarda olmadık, temsil edilmedik. Bizim adımıza birileri karar verdi bugüne kadar. Bundan sonra artık İstanbul ve Türkiye olarak uluslararası yerel platformlarda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Böylece Türkiye’nin uluslararası platformda daha fazla dikkate alınacağına ve AB sürecinde ülkemize çok büyük katkısı olacağına inanıyorum” dedi.  

 

UCLG’nin gücünün dünya genelinde giderek arttığını ve gelecekte çok daha etkin hale geleceğini ifade eden Kadir Topbaş, Türkiye’deki yerel yönetimlere şöyle çağrıda bulundu; “Buradan basınımızın aracılığıyla Türkiye’deki bütün yerel yönetimleri UCLG’ye üye olmaya davet ediyorum. Türkiye Belediyeler Birliği üye, Türkiye’deki bütün belediyelerin bireysel olarak üye olma şansı da var. Her ülkenin bu şansı yok. Yerel yönetim olarak gelecekte daha etkin olmak için bu şansın iyi değerlendirilmesini önemsiyorum. UCLG’nin 10 binin üzerinde yerel yönetim üyesi ve kararlar üyelerin görüşleri doğrultusunda alınıyor. Ülkemizdeki bütün belediyeler bu birliğe üye olduğu taktirde UCLG’deki gücümüz de gelecek dönemlerde çok daha etkili olur. 3 yıllığına aldığımız bu görevle onur duyuyoruz. Bundan böyle, dünya nüfusunun yarısından daha fazlasını kapsayan UCLG üyesi tüm kentlerin, belediyelerin ve yerel yönetimlerin temsilciliğini üstlenmiş oluyorum. Böylece, İstanbul’un yerel yönetimlerle ilgili uluslararası girişimlerde yer alma geleneğini sürdürmüş oluyoruz. Afrika’daki çocukların yüzde 52’si suya ulaşamadığı için ölüyor. Bu oranı aşağı çekmek konusunda, afet bölgelerine yardım konusunda, yerel yönetimlerin daha dengeli ve iyi gelişmesine sağlama noktasında katkımız olacağına inanıyorum. Bu eş başkanlığın İstanbul ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum.” 

 

İstanbul UCLG’de en üst düzeyde temsil ediliyor… 

“Böylece, İstanbul’un yerel yönetimlerle ilgili uluslararası girişimlerde yer alma geleneğini sürdürmüş oluyoruz” diyen Topbaş, UCLG’nin uluslararası karar alma süreçlerinin bir yapı taşı olacağının altını çizdi. Birliğin, evrensel değerler sisteminden aldığı güçle demokratik yerel yönetimin birleşik sesi ve dünya ölçeğinde savunucusu olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Günümüzde yerel yönetimler küresel ısınma, yoksullukla savaş gibi büyük ve önemli etkenlerle mücadele etmekte ve barış dolu bir dünya yaratılması için çabalamaktadır. Başkanlığım süresince, bu değerler üzerine yapılan mücadele büyük bir kararlılıkla ve daha etkin bir şekilde sürdürülecektir. İnanıyorum ki demokratik temelli küresel bir organizasyon olan UCLG’nin çabaları sonucu, şehirler bir sorunun parçası olmaktan çıkarak küresel çözümler üreten yerler olacaktır.

 

‘Daha demokratik, daha eşitlikçi, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya için’ tüm ortaklarımızın ve müttefiklerimizin tecrübelerine, uzmanlıklarına ve enerjilerine ihtiyacımız var. Bu paylaşımı gerçekleştirdiğimiz noktada hedeflerimize daha hızlı bir şekilde varacağımıza yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu. 

 

Başkan Kadir Topbaş, UCLG’nin Güney Kore’nin Jeju adasında gerçekleştirdiği 2. Dünya Kongresine 110 ülkeden yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını ve “Değişen Kentler Dünyamızı Yönlendiriyor” olarak belirlenen ana tema altında, ‘İklim değişikliğine karşı insanlığın geleceği kentler’, ‘Kent diplomasisi: Yerel yönetimler barışı oluşturuyor’, ‘2015: daha iyi bir dünya mümkün. Yeni bir küresel yönetişimde yerel yönetim’ konularının irdelendiğini söyledi.

 

Küresel ısınma ve çevre koruması ile ilgili konuların yerel yönetimlerin gündemlerinde öncelikli olarak yer alması gerektiğini vurgulayan Kadir Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Yerel yönetimler daha kapsamlı kentsel planlama yapmalı, temiz ve yenilenebilir enerji kullanılmalıdır. Çevreye daha iyi adapte olmuş yapı ve ulaşım sistemleri kurulmalıdır. Ormanlık alanların çoğaltılmasını teşvik etmeli ve doğal kaynakların yönetimini çevreye zarar vermeden gerçekleştirmelidir. Yerel yönetimler, İspanya ve Türkiye hükümetlerinin desteğiyle, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin girişimiyle başlatılan Medeniyetler İttifakı’na destek olmalı, aynı hedefleri paylaşmalıdır. Barışın ve kalkınmanın temeli olarak, kentlerimizde insan haklarının korunması ve çeşitliliğe saygı yönünde hareket edilmelidir. Böylece küresel yönetişimde yerel yönetimlerin konumu güçlendirilmelidir. Yönetim Kurulumuz tarafından desteklenen ve Büyükşehirler Teşkilatımız tarafından uygulamaya sokulan Kentler Bankası kurulması projesi desteklenmelidir. Yerel yönetimler, hemşerilerin demokratik temsilcileri olarak kabul edildiği Birleşmiş Milletler sistemi içinde resmi statü sahibi olmalıdır. Eş Başkan olarak UCLG’nin ve demokratik yerel yönetişimin tüm dünyada güçlenmesi ve yaygınlaşması için gerekli çabayı göstermeye ve çalışmaları yapmaya devam edeceğim. Bu çalışmalarım, özellikle savaşların ve işgallerin yol açtığı adaletsiz ve gayri insani koşulların yaşandığı Ortadoğu ve Batı Asya bölgesinde yoğunlaşacaktır. Çalışmalarımızın ana odağında BM’nin Binyıl Kalkınma Hedefleri olacaktır.”