Yerel-Ulusal İşbirliği Toplantısı 15.7.2016

“BM Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu”na ana konuşmacı olarak katılan Kadir Topbaş, küresel terör, göç ve iklim değişikliği gibi sorunlara ancak yerel yönetimlerle işbirliği içinde çözüm bulunabileceğini söyledi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı (UCLG), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, ABD’nin New York şehrinde “BM Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu Yerel ve Ulusal Yönetimler Arasında Dikey İşbirliği” oturumuna ana konuşmacı olarak katıldı.

Başkan Kadir Topbaş, katılımcıların büyük ilgi gösterdiği konuşmasında BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulanmasında merkezi hükümetlerin yerel yönetimlerle işbirliği yapmalarının önemine dikkat çekerek, BM ve merkezi hükümetlerin yerel yönetimlerle işbirliği yaparak arzu edilen hedeflere ulaşılabileceğine vurgu yaptı.

UCLG ile yerel yönetimlerin son yıllarda BM tarafından dikkate alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kadir Topbaş, BM’de kabul edilen 2030 Gündemi’nin Habitat III yolunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde belirtilen ulusal stratejilerde yerel politikaların da dikkate alınması gerektiğini ifade eden Kadir Topbaş’ın konuşması şöyle;

Ekselansları, Üye Devletlerin değerli temsilcileri, Değerli meslektaşlar, Eylül 2015’te yerel ve bölgesel yönetimler olarak New York’ta bir aradaydık. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini kutladık. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin kabulünü kutladık. Özellikle de kentleşmeye dair özel bir hedefin kabul edilmesini… Yani 11. Hedefi: “Kapsayıcı, dirençli ve sürdürülebilir kentler ve insan yerleşimleri”

2030 Gündeminin gerçekleştirilmesi için bir şeyi dikkate almak lazım. Bu gündemle diğer uluslararası gündemler arasında bağlantı kurmalıyız. Paris İklim Anlaşması… Sendai Afet Risk Önleme Çerçevesi… Addis Ababa Eylem Gündemi gibi…
 
2030 Gündemi, Habitat III yolunda önemli bir dönüm noktası. Yeni Kentsel Gündem açısından da bir kilometre taşı niteliğinde. Hızla kentleşen dünyada, Yeni Kentsel Gündem bir fırsat sunuyor. Bu fırsattan istifade 2030 Gündeminin uygulaması kuvvetlendirilebilir. Kapsayıcı ortaklıkların kurulması gerekiyor. Ana grupların ve diğer paydaşların işe dâhil olması lazım. Özellikle de yerel ve alt ulusal yönetim temsilcilerinin. Ancak bu tür ortaklıklar, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini başarıya taşıyacaktır.

Sayın BM Genel Sekreteri, 2015 Sonrası Gündemi hakkında bir rapor oluşturmuştu. O rapordan şu sözleri hatırlatmak isterim: “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için çok yatırım yapılması gerek. Ve bunların çoğu, alt ulusal kademede yapılacak. Bu yatırımlara, yerel yönetimler yön verecek.” (Rapor no: A/69/700, Paragraf 94)

Gerçekten de yerel ve alt ulusal yönetimler, en ön cephede. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ortaya koyduğu sorunlar var. Biz bu sorunlarla zaten her gün uğraşıyoruz. Çok önemli bir rol oynuyoruz. Zira vatandaşların güvenliği, sağlığı ve refahından sorumluyuz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle ilgili ulusal stratejiler var. Bu stratejilerde, yerel politikaların da dikkate alınması gerekir. Hassas grupların olduğu bölgeler, ancak bu şekilde ele alınabilir. Yoksulluğun yoğunlaştığı alanlarla ancak bu şekilde ilgilenebiliriz. İşte bunlar, somut sonuç almamız gereken alanlar.

Yerel ve Alt Ulusal Yönetimler, Ana Gruplardan bir tanesi. Biz, alt ulusal perspektiften deneyimlerimizi sunmaya hazırız. Temsil ettiğimiz insanları mobilize etmek konusunda kararlıyız. Vatandaşları dâhil ederek çok paydaşlı bir yaklaşım oluşturuyoruz. Tabandan tepeye doğru ilerleyen bir süreci benimsiyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini bu şekilde uygulayacağız.

Ancak bir sorun var. Ulusal, bölgesel ve küresel politikaların oluşturulmasında bizler daha fazla dikkate alınmalıyız. Küresel ve ulusal politikaların alt ulusal kademeyi nasıl etkilediği düşünülmelidir. İnsanların küresel sıkıntılardan nasıl etkilendikleri dikkate alınmalı. Hedeflerin uygulanışı itinayla takip edilmeli. Sadece ülkelerin katkılarıyla