Başkan Topbaş, Brezilya’da UCLG toplantısına katıldı 12.6.2015

Brezilya’da düzenlenen UCLG toplantısına başkanlık eden Kadir Topbaş, UCLG’nin Habitat 3’te küresel gündeme damga vuracak çalışmalar yaptığını söyledi.

UCLG Yönetim Kurul Toplantısı bu yıl Brezilya’nın Porto Alegre şehrinde düzenlendi. Dört gün süren toplantının ilk gününde Entegre Sosyo-Çevresel Programı hakkında teknik gezi düzenlendi. İkinci gün Habitat 3 sürecine yerel ve bölgesel yönetimlerin katkısının hazırlanması, Kalkınma Finansı Konferansı için öneriler, 2015 sonrası sürecin çıktıları üzerine güncellemeler ve İklim Değişikliği Zirvesi konuları ele alındı.

Toplantıda konuşan UCLG Başkanı Kadir Topbaş, Habitat 3’ten beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, “UCLG olarak konunun ortaklarından biriyiz. Önümüzde yerel sonuçları olan zorlu bir küresel gündem var.Bizler de bu gündeme pek çok katkı sunabiliriz.Sunduğumuz çözümlerin küresel sonuçları var. Aynı zamanda gittikçe kentselleşen bir dünyada yaşıyoruz.Yerel yönetimler olarak ihmal edilmez bir konumumuz var. Bunu Habitat 3’ün küresel gündemine mutlaka yansıtmalıyız. Habitat 3’ün bir değişiklik çağrısı olacağını düşünüyoruz.Yerel yönetimler adına yönetişimde yeni bir değişim olmasını istiyoruz” diye konuştu.

UCLG olarak güçlü, dirençli, katılımcı ve kapsamlı bir ağ inşa etme ihtiyacı duyduklarını ve bu hedef doğrultusunda durmadan çalıştıklarını ifade eden Kadir Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu sene, önümüzdeki 30 yılın kentsel gündemine damgasını vuracak toplantılar yapacağız.Latin Amerika’daki üyelerimizin görüşleri bu açıdan çok önemli. Kendilerinin görüşleri açık bir şekilde dikkate alınmalıdır. Dünyamız gitgide daha rekabetçi ve hızla değişen bir hal aldı.Daha güçlü olmak zorundayız. Başka türlü küresel sorunlara çözüm üretemeyiz.Biz, halka en yakın yönetişim kademesiyiz. Biz olmazsak küresel sorunlar çözülemez. Çözüm hep eksik kalır. Bu yüzden yerel yönetimler arasında işbirliği ve öğrenimi kuvvetlendirmeliyiz. Bizler, kasabaları, kentleri, vilayetleri, bölgeleri, birlik ve ağları temsil ediyoruz. Bunlar küresel gündemimizin tanımlanmasında kilit rol oynuyor. Habitat 3 önceliklerimizin tanımlanmasında da kilit rol oynayacak.”

UCLG küresel gündeme damga vuracak çalışmalar yapıyor. UCLG toplantının üçüncü gününde ise “Yeni Kutsal Gündem: Öncelikler, İşbirliği, Öğrenme, Stratejik İttifaklar” başlığı irdelendi. Öğleden sonra yapılan UCLG Yönetim Kurulu Çalışma Oturumunda ise UCLG Başkanı Kadir Topbaş konuştu.

Toplantının Latin Amerika’da yapılmasının özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Kadir Topbaş, “Latin Amerika’da bulunan kentlerin ve birliklerin eşsiz tecrübeleri var.Teşkilatımıza çok değerli katkılarda bulundular. Habitat 3 ve önümüzdeki yıl yapılacak Bogota Kongresi, UCLG için önemli dönüm noktalarıdır. Çünkü sizlerin sesini duyurmak istiyoruz.Bu bizim önceliğimiz ve bu konuda kararlıyız.Herkesin ihtiyaçlarının dikkate alınmasını sağlayacağız.Teşkilatımızın kuruluş amacı bunu gerektiriyor” diye konuştu.

Önümüzdeki aylarda yeni bir kalkınma gündemi belirlenecek olması ve 20 yıl için bir iklim çerçevesi çizilecek olmasının dünya için çok önemli olduğunu anlatan Topbaş, şunları kaydetti; “UCLG olarak bu gündemlere damga vuracak çalışmalar yapıyoruz.Bunlar bizim uluslararası sorumluluklarımız.Ancak yerel görevlerimiz ile yakından alakalı. Çünkü yaşadığımız küresel zorluklara yerel düzeyde çözümler bulmamız bu yoldan geçiyor. Bunları yaparken finans meselesi yine büyük önem taşıyor. Kaynaklarımızın önemli kısmını bahsettiğimiz çalışmalara ayırıyoruz. Çalışmalarımız aynı zamanda uluslararası politik arenadaki varlığımız için kritik önem taşıyor. Teşkilatımızın kapasite ve potansiyelini geliştirmemiz ancak böyle mümkün olabilir. Vizyonumuzun uluslararası gündeme ulaşmasını istiyoruz. Bunun için UCLG ve küresel görev gücü etrafında birleşmeliyiz.Buna ek olarak, BM Habitat’ın Danışma Komitesi olan ve başkanı olduğum UNACLA’nın sesinin gür çıkmasını sağlamalıyız. Siyasi diyalogda kendi oluşturduğumuz mekanizmaları ön plana çıkarmalıyız ve bunlara ulusal, kıtasal ve uluslararası düzeyde değer vermeliyiz.”

“Hesap verebilir yerel kurumları ve istikrarlı hizmet teminini sağlamalıyız” diyen Topbaş, bütün bunları toplumların refah ve dirençliliğini sağlamak için yerine getirmek zorunda olduklarını söyledi. Bunu başarmanın formülünün farklı yönetim kademeleriyle, sıkı işbirliği içerisinde olmaktan geçtiğinin altını çizen Başkan Topbaş, “Vatandaşlarımızın güçlü katılımını sağlamalıyız.Şehirlerimizin güçlü teknik ve finansal kapasitelerimizi arttırmalıyız. Büyük veya küçük şehirlerdeki kaynak ve beceri eksikliği tüm ülkeyi etkileme gücündedir. Göç ve yer değişimi gibi konular uluslararası olgular haline gelmiştir.Bunun için yeni kalkınma gündemi, kentleşmeyi görmemezlikten gelemez. Bölgesel yaklaşımlar son derece değerlidir. Çünkü küresel sorunlara çözüm getirme potansiyelleri vardır. ‘Yerel Finansman’ konusu uluslararası gündemde hak ettiği öneme kavuşmalıdır. Bu konuyu ‘2015 Sonrası Kalkınma Gündeminin’ merkezine almak için daha fazla çaba göstermeliyiz” şeklinde konuştu.