Kalkınma yerelden başlar! 11.2.2015

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York’ta bazı temaslarda bulundu. Başkan Topbaş, kalkınma hedeflerine ulaşmak için yerelde etkili bir yönetim ve yenilikçi finansman modellerinin kullanılması gerektiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un Dünya çapındaki 26 kişilik danışma kurulu niteliğindeki 2015 Sonrası Kalkınma Hedefleri Üst Düzey Panel Üyesi olarak New York’ta Genel Kurula hitap etti. Başkan Topbaş, konuşmasında, yerel yönetimlerin arazi bedellerindeki sermaye kazancından hakkını alamadığına ve şehirdeki ekonomik faaliyetlere ilişkin katma değer elde edemediğine dikkat çekti.

 

“Yerelde etkili bir yönetim kullanılmalı…”

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçmişte maaş ödemiyordu ama şimdi çok ciddi yatırımlar yapabilen bir yerel yönetim haline geldi. Reform nitelikli yasal düzenlemelerle bu güç bize verildi.” diyen Başkan Topbaş, kalkınma hedeflerine ulaşmak için yerelde etkili bir yönetim ve yenilikçi finansman modellerinin kullanılmasının önemli olduğunu söyledi.

 

“Kalkınma için ülke planları yapılmalı…”

Devletlerin mali yerelleşmeye önem vermesi gerektiğini ifade eden Başkan Topbaş, “Mali olarak güçlendirilen yerel yönetimler, kendi hizmet ve altyapısını geliştirecektir. Yerel yönetimlerin gelişmesi için hassasiyet gösterilmesi gereken unsurlar var. Birinci olarak hesap verebilen istikrarlı bir yönetimin oluşması gerekmektedir. İkinci olarak kalkınma için ülke planları yapılması ve sosyoekonomik doku haritalarının çıkarılması gerekir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve altyapının önemsenmesi de gerekiyor. Küreselleşen dünyada tüm insanların kaderleri birbirine bağlı. Türkiye bu anlamda az gelişmiş ülkeler ve diğer bölgesel ortaklarıyla birlikte çalışıyor. Bütün dünyadaki yerel yönetimlerde bu etkinliğin artırılması gerekir.” diye konuştu.

 

“Hızlı kentleşme konusunda farkındalık oluştu…”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un davetlisi olarak New York’a giden Başkan Kadir Topbaş, BM İnsan Yerleşimleri Programı’nın organize ettiği “Kentlerin Geleceği: Kentsel Sorunlara Bütüncül Yaklaşım” adlı toplantıda da konuştu. Hızlı kentleşme konusunda dünya çapında bir farkındalığın oluştuğunu, fakat bunun bir gündem maddesi olarak hak ettiği ilgiyi görmediğini belirten Başkan Topbaş, “Kötü yönetilen kentleşmenin risklerine gereken önem verilmemektedir.” dedi.

 

“Yerel yönetimler güçlendirilmeli…”

Kentleşmenin dönüştürücü siyasi potansiyeline vurgu yapan Başkan Topbaş, emsali görülmemiş küresel sıkıntılarla karşı karşıya olan dünyada değişen göç yönlerinin ve tüketim alışkanlıklarının yeni belirsizlikler ürettiğini ifade etti. Kentlerde büyük sorunlar olduğuna dikkat çeken Başkan Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Örneğin yatırımlar kentsel büyümeye ayak uydurmamış. Kentin gelişiminden çıkarılan dersler dikkate alınmamış. Bütün bunlar temel altyapı eksikliklerini ve eşitsizlikleri doğurmakta. Bu sebeple yerel yönetimleri güçlendirmeliyiz. Hükümetler ve yerel paydaşlarla birlikte kuvvetli bir ortaklık kurmalıyız. Kentleşmenin ulusal kalkınmaya katkılarını özellikle vurgulamalıyız.”