Özgeçmiş

Kadir Topbaş, 1945 yılında Artvin Yusufeli’nde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü’nde Doktorasını tamamladı.

1999 yılında Beyoğlu Belediye Başkanı, 2004-2009 ve 2014 yıllarında ise üç kez üst üste istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

İstanbul’da seçimle iki kez Büyükşehir Belediye Başkanı olan ilk siyasi olarak tarihe geçen Kadir Topbaş, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Danışma Komitesi (UNACLA) Başkanlığı ve 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli Üyeliğinin yanı sıra ikinci kez seçildiği Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Dünya Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.

Mimar ve Sanat Tarihi Doktoru olan Kadir Topbaş, evli ve 3 çocuk babasıdır.

1860 Kökeni & Ailesi

İstanbul ile ilişkileri 1860’lara uzanan Topbaş ailesinden baba Hüseyin Topbaş, 1928 yılında İstanbul’a geldi. Kadir Topbaş’ın annesi ise 1935 yılında İstanbul’a yerleşti.

1945 Kadir Topbaş İstanbul'da

Annesinin savaş yılları boyunca bulunduğu Artvin, Yusufeli’nde 1945 yılında doğan Kadir Topbaş, henüz 3 aylıkken İstanbul’a geldi.

1968 Eğitimi ve öğrenim hayatı

Kadir Topbaş; ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu.Doktora tezini, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü’nde “Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri” konusunda tamamladı.

1976-1994 Serbest Mimarlık

1994–1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkıları oldu.Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Bir süre aile şirketlerinin yönetiminde bulundu.

1999 Beyoğlu Belediye Başkanlığı

1999 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi süresince İstanbul'a model olabilecek 'Güzel Beyoğlu' projesini hayata geçirdi.Mimari projesini kendisinin çizdiği 'Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon' çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'da Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesislerini hizmete sundu.

2004 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.Kadir Topbaş'ın Bilgi Üniversitesi ile beraber çıkardığı 'Beyoğlu: Kültürleri Buluşturan Kent', TAÇ Vakfı ile birlikte hazırladığı 'Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II' ve 'Anılarda Beyoğlu' isimli eserleri bulunuyor.Kadir Topbaş, 2007 yılından bu yana dünya kentlerinin Birleşmiş Milletleri sayılan Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın eş başkanıdır.Topbaş, aynı zamanda, İstanbul Kalkınma Ajansı başkan yardımcılığını, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Modern Yönetim Kurulu üyeliğini,TAÇ Vakfı (Tarih ve Çevre Vakfı) mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir.Topbaş, evli ve üç çocuk babasıdır.

2004 – 2007
UCLG-MEWA Başkanı ve UCLG Başkan Yardımcısı

UCLG-MEWA, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı-UCLG’nin yedi alt bölgesel teşkilatından birisidir. Orta Doğu ve Batı Asya bölgelerinden yerel yönetimleri kapsar. Genel Sekreterliği İstanbul’dadır.

2004 – 2009
Marmara Belediyeler Birliği Başkanı

Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler ve belediyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirerek, yerel yönetimlerin ve demokrasinin güçlenmesi için çalışmak; ülkemizde ve Birliğin üyesi olan belediyelerde, demokratik, katılımcı, saydam, hesap veren, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba göstermeyi amaçlayan bir bölgesel yerel yönetimler kuruluşudur. Birliğe Marmara Bölgesi kentleri ve Bolu üyedir. Belediye Başkanımız Sayın Dr. Kadir Topbaş 2004-2009 yılları arasında Birliğin başkanlığını yürütmüştür. Marmara Belediyeler Birliği’nin şu anki başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe yürütmektedir.

2009
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuş ve belediyelerin hak ve menfaatlerini dernek çatısı altında korumaya yönelik olarak belediyecilikle ilgili faaliyetlerini 57 yıl dernek statüsünde sürdürmüştür. Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye’deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare birliği statüsüne kavuşmuştur. 28 Mayıs 2009 tarihli Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısında da Birlik Başkanlığına seçildi.

2007 – 2010
UCLG Eş-Başkanı

Genel merkezi İspanya’nın Barselona kentinde olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı, Ocak 2004’ten itibaren fiilen faaliyete geçmiştir. Teşkilatın temel amacı, “demokratik yerel yönetimin birleşik sesi ve dünya ölçeğinde savunucusu olmak ve yerel yönetimler ve uluslararası topluluk ile işbirliği içinde, değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını korumak”tır. Kısaca "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler" olarak da anılan yeni dünya teşkilatı, uluslararası topluluk önünde yerel yönetimlerin etkin bir biçimde temsil edilmesini sağlayan, yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri arasında uluslararası işbirliğini teşvik eden ve yerel yönetim konusunda dünya çapında temel bilgi kaynağı olan bir konumdadır. 100’den fazla ülkeden üyeleri bulunan yeni dünya teşkilatı, kentler ve yerel yönetimler alanında dünyanın en geniş kapsamlı oluşumu haline gelmiştir. Büyüklükleri ve kentsel veya kırsal olma benzeri özellikleri göz önüne alınmaksızın, yerel yönetimlere dünya çapında temsil edilmeleri ve çıkarlarını savunmaları için seslerini duyuracakları bir ortak zemin sunmaktadır. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, yerel yönetim konularında Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimlerin resmi sözcüsü konumundadır.

2010-2013 UCLG Başkanı

UCLG, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatıdır. Belediye Başkanımız Sn. Dr. Kadir Topbaş, UCLG Başkanı seçilmiştir.

2011
UNACLA Başkanı

UNACLA, Birleşmiş Milletlerin Yerel Yönetimler Danışma Kuruludur. BM-Habitat çerçevesinde faaliyetlerini yürütür. 2000 yılında oluşturulan Komite, bir grup seçkin belediye başkanı ve yerel yönetim temsilcisi tarafından oluşturulmuştur. UNACLA, yerel yönetimlerin BM-HABITAT programını uygulaması için bir kanal işlevi görür. Belediye Başkanımız Sn. Dr. Kadir Topbaş, UCLG Başkanı seçilmesinin ardından Nisan 2011’de UNACLA Başkanlığı görevine de seçilmiştir.

2011 – 2012
Asya Belediye Başkanları Forumu Başkanı

Asya Belediye Başkanları Forumu (AMF), kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Uluslararası hukuk ve forum tüzüğüne bağlı olarak faaliyetlerde bulunur. 2008 yılında Tahran’da kurulmuştur. Forum, Asya’daki önemli kentlerin Belediye Başkanlarının bir araya gelip tanışma fırsatı bulduğu, bu sayede işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürüttüğü önemli bir etkinliktir. Kurulan ilişkiler sayesinde kentlerarası işbirliğinin artırılması sağlanır. 2012 Kasım ayı içerisinde AMF Başkanlığı, Bangkok Belediye Başkanı’na devredildi.

Temmuz 2012’de
2015 sonrası Kalkınma Gündemi Üst Düzey Paneli üyesi

2015 yılı sonrasındaki küresel kalkınma gündemi konusunda danışmanlık sağlaması için Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan yirmi altı kişilik “2015 sonrası Kalkınma Gündemi Üst Düzey Paneli” üyeleri arasında gösterildi. 2015-Sonrası Kalkınma Gündemi Seçkin Kişiler Üst-Düzey Paneli BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin (MDGs) hedef tarihi olan 2015 sonrasındaki küresel kalkınma gündemi konusunda danışmanlık sağlaması için oluşturulan bir üst düzey paneldir. Panelde yirmi altı üye ve bunlara ek olarak resen Genel Sekreterin 2015 Sonrası Kalkınma Planlamasından Sorumlu Özel Danışmanı bulunmaktadır. Resmi üyelerin altısı Afrika ülkelerinden, sekizi Asya ülkelerinden, ikisi Doğu Avrupa ülkelerinden, dördü Latin Amerika ve Karayiplerden ve yedisi de Batı Avrupa ve diğer devletlerden gelmektedir. En Az Gelişmiş Ülkeler ve Küçük Adalar ve Gelişmekte olan devletler de temsil edilir. Sivil toplum, yerel yönetimler, özel sektör, akademik dünya ve gençlik de temsil edilmektedir. Üyelerin yarısı kadındır.

2013 UCLG Başkanı

Sn. Dr. Kadir Topbaş 2. kez Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı ( UCLG ) Başkanı seçildi.

2014 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday oldu ve üst üste üçüncü kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.